Privacy policy

Informatie eigenaar website:

De website deflank.be is eigendom van:

De Flank
Budastraat 30
8500 KORTRIJK

U kan ons als volgt bereiken:

Telefoon:        00 32 56 321 350
E-mail:            info@deflank.be

Wij zullen de persoonsgegevens van zowel de gebruiker van de website als de cliënt zorgvuldig behandelen conform de geldende wettelijke bepalingen.

Voor meer informatie i.v.m. privacy, verwijzen wij naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Door gebruik te maken van de website, is het mogelijk dat wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Voor meer informatie omtrent deze werkwijze, verwijzen wij naar onze cookie-policy.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In principe gaan wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over u verwerken.

Voorts hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve indien zij toestemming hebben van hun ouders of voogd.

Uiteraard kunnen wij niet controleren of een surfer effectief ouder is dan 16 jaar. Wij raden dan ook ouders aan om aandachtig de online activiteiten van hun kinderen op te volgen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder de vereiste toestemming. Wij verwijzen voorts naar de specifieke website van de Gegevensbeschermingsautoriteit inzake jongeren en privacy.

Mocht u om een of andere reden overtuigd zijn dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen via bovenstaande gegevens.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

Verwijzingen naar andere websites

De website kan links of referenties bevatten naar andere sites, die niet door de gebruiker van huidige website worden beheerd en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is.

Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de producten of diensten die hierop worden aangeboden of vermeld.

H.Hart Services
Budastraat 30
8500 Kortrijk
BE0897041350

Pamele vzw
Budastraat 30
8500 Kortrijk
BE0851.825.987

Woon en zorg H.Hart
Budastraat 30
8500 Kortrijk
BE0413.595.330