Raakt u soms de weg kwijt in het vinden van de juiste dienstverlening?

Onze ondersteuning

Wat bieden we jou aan?

Directe dienstverlening

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kan meteen gestart worden.
 • Je wordt (minstens al een deel en/of tijdelijk) op weg geholpen en hoeft niet nodeloos te wachten.
 • De ondersteuning is laagdrempelig en nabij (beschikbaar, betaalbaar, bereikhaar, begrijpbaar, betrouwbaar).

Informatie

 • Dit kan heel ruim bekeken worden – Wij geven informatie naargelang uw wens en vraag. Dit kan gaan van kennis delen tot praktische uitwerking van uw vragen.

Samenwerking

 • Samenwerken met voor u reeds gekende hulpverleningen of u wegwijzen naar gewenste dienstverlening.
 • Ervaring uit eerdere casussen, bij onduidelijkheden of doorverwijzingen kunnen we terecht bij onze interne netwerkorganisaties, daarnaast staan we open om contact op te nemen met externe netwerken.

Traject begeleiding

 • Samen op weg naar de gewenste dienstverlening.
 • Vraaggericht en op maat (bereikbaarheid).
 • Een gestart traject kan indien nodig en wenselijk onderbroken worden en nadien opnieuw hervat worden.
Hulpverlening

Professionele hulp (hoop)verlener

Expertise

 • Uw en onze ervaringen/expertise is een toegevoegde waarde – sterker zij aan zij! Is ons moto.
 • We willen grenzen overschrijden en leren van elkaar.

Samenwerking

 • Samenwerken en expertise delen zorgt voor meer aanbod op maat.
 • Intersectorale samenwerking, co-creaties, elkaar inspireren.
 •  “out of the box” denken vraagt samenwerking en niet enkel binnen reeds gekende zorgsectoren, ook welzijnsactoren en buurtgerichte zorg behoren tot het sociaal kapitaal van de PZON (persoon met zorg en ondersteuningsnood).
TEAM

Ons team

DE FLANK is een samenwerking van 3 RTH initiatieven uit de sector ouderenzorg, thuiszorg en zorg voor personen met een beperking.
Hier stellen wij graag Joke en Justine voor.

Joke Tavernier

trajectbegeleider

Als Sociaal Verpleegkundige staat het helpen van mensen centraal.

In een snel evoluerende zorg- & welzijnssector is het van groot belang om van alle markten thuis te zijn.

Mede door mijn 24 jarige werkervaring binnen een netwerkorganisatie die sterk inzet op geïntegreerde zorg, heb ik mijn kernopdracht verder kunnen uitbouwen.

(De) VAPH sector is voor mij geen onbekende. Binnen De Flank kan ik gebruik maken van mijn expertise.

Elkaar ontmoeten
Elkaar inspireren
Elkaar versterken met een warm hart !

Justine Asselman

trajectbegeleider

Als geëngageerd en ervaren ergotherapeut ga ik steeds op zoek naar doelgerichte ondersteuningsmogelijkheden om de noden van mensen mee te optimaliseren.

Het is vaak niet evident om op eigen houtje op zoek te gaan naar geschikte oplossingen.

Mijn ergo-DNA helpt jou bij het vinden van de gepaste richting. 

Ik durf ‘out of the box’ denken en zal graag met u de uitdaging aangaan met als doel u te versterken.

We verkennen in ons traject alle mogelijke wegen en proberen samen uw wensen te realiseren.

VISIE

Onze visie

De Flank wil vermijden dat mensen met een zorg- en ondersteuningsnood verdwalen in de chaos die het zorglandschap is of kan zijn én dat er zo kostbare tijd en middelen verloren gaan.

Uitgangspunt is doelgerichte zorg vanuit geïntegreerde samenwerking over sectoren heen, met als basisprincipes:

Voor een persoon met een zorg en ondersteuningsnood en het informele netwerk

inclusief
respectvol
empowerment
regie en autonomie

Voor het formele netwerk

continuïteit
deskundigheid
gelijkwaardigheid
afgestemd en afgesproken

KOM LANGS

Activiteiten

Wij vanuit de Flank willen ons bekend maken binnen het zorglandschap.

We stonden op donderdag 1 juni op de minibeurs in ROESELARE.  

Wij vanuit de Flank willen ons bekend maken binnen het zorglandschap.

We stonden op dinsdag 6 juni op de infomarkt in IZEGEM.  

Algemene informatie

Wat is Rechtstreeks Toegankelijke Hulp?

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

 

RTH zoals het nu is

Iedereen met (een vermoeden van) handicap kan per kalenderjaar 8 punten RTH inzetten om hiermee bij een erkende RTH-dienst volgende vormen van hulp in te kopen:

 • Begeleiding
 • Dagopvang
 • Verblijf

Of ze u de gewenste ondersteuning kunnen bieden is afhankelijk van hun beschikbare capaciteit.

Per begeleiding gaan er X-aantal punten af van de 8 punten af

 

RTH in het piloot(proef)project

De overheid voorziet een extra bijkomende middelen. De goedgekeurde organisaties krijgen nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke hulp te ontwikkelen en uit te proberen (vraag gestuurd, meer flexibiliteit, en een sterker lokaal en meer intersectoraal verankerd aanbod).  Deze pilootfase loopt van 1/1/2023 t.e.m. 30/06/2024.

Dankzij het project worden uw punten uitgebreid van 8 punten naar 12 punten.

Personen met zorg en ondersteuningsnood kunnen binnen de pilootfase meer ondersteuning vragen en inzetten.

De bestaande ondersteuningsvormen worden uitgebreid met 2 nieuwe functies

 • Open invulling
 • Outreach open invulling.

Per begeleiding gaan er X-aantal punten af van de 12 punten 

 

Wat betekent dit in de praktijk?

Veelgestelde vragen

FAQ

Neen.  Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en PVB zijn dus niet combineerbaar. Van zodra een gebruiker een PVB ter beschikking gesteld heeft gekregen, kan hij géén gebruik meer maken van RTH, dit dus vanaf de datum van terbeschikkingstelling PVB.

Ja. U mag de verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp ook combineren.

De RTH-aanbieder kan zelf beslissen welke inhoud de “open invulling” kent.                                       

Het is net de bedoeling om tijdens de pilootfase nieuwe zaken uit te proberen, te verkennen zodat de overheid een grondige herwerking van het beleid RTH kan voorbereiden en nieuwe mogelijkheden kan verkennen en uitproberen alvorens ze in regelgeving te verankeren.

U kunt onderstaande simulatietool gebruiken om uw ingezette punten te berekenen – klik hier

Let op, dit is een simulatie die niet verbonden is met uw dossier. U kunt ook uw persoonlijke RTH-teller ook raadplegen via het e-loket www.mijnvaph.be